HOME

Monday, 31 March 2014

VOGUE FESTIVAL FEVER...GETTING READY


 
Vogue Festival has finally arrived and I couldn't be more excited. But when the time came to pick up the outfit I obviously freaked out...because with the wardrobe splitting at the seams ... I just didn't have anything to wear! Well ok I exaggerate a little bit here but we have all been there- the situation comes when you want to look the best of the best because you have important meeting, date, and interview or you are just attending the speech with Naomi Campbell and Franca Sozzani-Italian Vogue editor :-)  I was going to meet the biggest names in fashion and felt like I really had to make an effort to look perfect! So after a little panic attack I finally found the perfect outfit - which as always was all about my crazy me ... a splash of bright colours to keep me hyper energetic (this spring is 

shockingly

 about flowers! ;-)  and white to add a touch of official chic! See the effects here.W końcu nadszedł czas na Vogue Festival i nie mogłam być bardziej podekscytowana. Ale kiedy przyszedł moment, aby wybrać strój oczywiście zaczął się dramat ... bo z szafą pękającą w szwach ... Ja po prostu nie miałam się w co ubrać! No ok, przesadzam trochę tutaj, ale wszystkie przez to przeszłyśmy -sytuacje, gdy chcesz wyglądać najlepiej jak potrafisz, bo masz ważne spotkanie, randkę czy wywiad lub po prostu masz uczestniczyć w rozmowie z Naomi Campbell i Franca Sozzani- redaktor naczelną włoskiego Vogue :-) Miałam spotkać największe nazwiska w świecie mody i czułam, że naprawdę muszę dołożyć starań, aby wyglądać perfekcyjnie! Więc po krótkim ataku paniki w końcu znalazłam idealny strój - który odzwierciedlał w pełni mój nieco szalony temperament ... żywe  kolory, aby mnie  wprawić w hiper energiczny nastrój (tej wiosny kwiaty są w modzie-szok! ;-)  i biel, aby dodać odrobinę oficjalnego szyku! Zobaczcie efekty.


Foto Michal
Coat No Label Shirt Zara Trousers H&M Bag Monnari Necklace Vintage Shoes BCB Generation Bracelet Pandora

Wednesday, 26 March 2014

GIRL POWER IS BACK WITH A BANG

According to Matthew Williamson, this season it's time to get decorative. And I am going to listen to him! Why? Because fashion is about having fun, and I absolutely love appliques, especially 3D florals which are such a lovely girly details.  The best companion for those little beauties are pure and simple silhouettes like this slim black top. And to achieve the sophisticated lady-like effect I put the emphasis on the waist and add a stylish hat. If we add all those ingredients together and mix them with black lace a la Dolce & Gabbana, we achieve the ultra-feminine look.  Girl Power is back with the bang in SS14!

 Według Matthew Williamson, w tym sezonie,  nadszedł czas, aby nosić się dekoracyjnie. I mam zamiar go posłuchać! Dlaczego? Ponieważ w modzie chodzi  o zabawę, a ja uwielbiam kwieciste aplikacje 3D, które są tak pięknie dziewczęcymi detalami. Najlepszym towarzyszem dla tych małych ślicznotek są delikatne i proste sylwetki takie jak ten czarny top. I aby osiągnąć  efekt szykownej i eleganckiej pani  położyłam nacisk na podkreślenie tali i dodałam stylowy kapelusz. Jeśli złożymy  wszystkie te elementy razem i połączymy je z czarną koronką a la Dolce & Gabbana, osiągniemy bardzo kobiecy wygląd. Girl Power powraca z przytupem w sezonie Wiosna Lato 2014!
Alberta Ferretti SS14, Dolce & Gabbana SS14, Giorgio Armani SS14Foto Michal
Top Miss Selfridge Skirt River Island Hat H&M Shoes Jones Bracelets Stella & Dot and Notonthehighstreet.com Ring Vintage Bag Lulu Guinness


Monday, 24 March 2014

METALLICS AND PLEATS FOR SPRING SUMMER 14


Pleated skirts remind me of school time, and this season’s catwalks seen a lot of them. But the world-famous designers injected some extra edge into this classroom trend transforming a good girl into the super sexy diva. Now it is your turn to translate the latest Spring/Summer 14 trends to suit your own personal style. You might find some great pieces in your wardrobe so you don't necessary have to spend a fortune on new clothes (which is still OK if your budget can survive that). This silver dress was hanging in my closet for about six years and to be honest I forgot it was there...but watching the SS14 shows made me realise it has been just waiting there for the right time-which is now! From Rochas, Christopher Kane to Dries Van Noten,  metallics and pleats were ruling the runways, so here is my approach to the latest trends. Yes, you might say that we have seen all of them in previous seasons but let's be honest here...you can’t reinvent the wheel but you can put your own spin on it and add a touch of personality to each of your outfits. So what is yours? Would love to see your suggestions!

Plisowane spódnice przypominają mi czas szkoły i wybiegi w tym sezonie widziały ich sporo . Ale światowej sławy projektanci wstrzyknęli odrobinę ekstrawagancji do tego szkolnego trendu  przekształcając grzeczną dziewczynkę w bardzo seksowną diwę. Teraz wasza kolej, aby przełożyć najnowsze tendencje  na Wiosnę / Lato 2014  na Wasz własny styl . Możecie znaleźć kilka świetnych kreacji w swojej szafie , więc nie konieczne musicie wydawać fortunę na nowe ubrania (co jest OK, jeśli Wasz budżet może to przetrwać ) . Ta srebrna sukienka wisiała w mojej szafie około sześciu lat i szczerze mówiąc nie zapomniałam o niej ... ale oglądając pokazy Wiosna/Lato 2014 uświadomiłam sobie, że ona po prostu czekała na właściwy moment - czyli teraz ! Od Rochas , Christophera Kane'a do Dries Van Noten , metaliczne kolory i plisy rządziły pokazami mody, a więc tutaj znajdziecie mój pomysł na najnowsze trendy . Tak , można powiedzieć , że widzieliśmy je wszystkie w poprzednich sezonach , ale bądźmy szczerzy ... nie można wynaleźć koła na nowo , ale można nadać mu nowy obrót i dodać osobowość do każdej z Waszych stylizacji . A więc jakie one są?  Chciałbym zobaczyć Wasze propozycje !

Christopher Kane, Rochas and Dries Van Noten SS14 Shows 
 foto: Michal

Dress handmade Jacket Vintage Bag My Mum's Vintage Shoes Dorothy Perkins Sunglasses Prada Bracelets New Look and Pandora Watch Emporio Armani

Thursday, 20 March 2014

CHERRIES IN THE PARK

     

Last weekend we have seen more and more sunshine in London, which put me in such a summery mood.  I decided to wear my favourite baby blue cherry dress and relax in the park while playing some badminton. As much as appreciate the fact that the dress might be not very suitable outfit for this kind of sport...who said that you can't look stylish while playing in the park! Plus for me baby blues, pistachio greens and pale pinks are the colours of summer and happiness – and cherries just add a touch of joy. That’s why I just LOVE SS14 Burberry Prorsum collection simply because it epitomizes all of them! Now it really feels like summer!

W ostatni weekend widzieliśmy coraz więcej słońca w Londynie, które wprowadziło mnie w letni nastrój. Postanowiłam założyć  moją ulubioną blado błękitną sukienkę w wisienki I zrelaksować się w parku, grając w badmintona . Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, że sukienka może nie być odpowiednim strojem dla tego rodzaju sportu ... ale kto powiedział, że nie można wyglądać stylowo podczas wygłupów w parku!  Plus dla mnie dziecięce błękity, pistacjowe zielenie i blade róże są kolorami lata i szczęścia - a czereśnie po prostu dodają odrobinę radości. Dlatego po prostu KOCHAM kolekcjię Burberry Prorsum na wiosnę/lato 14 głównie dlatego, że uosabia wszystkie z nich! Teraz naprawdę czuje się jakby było lato!
Burberry Prorsum SS14 Show
 

Dress handmade by Lovekillsclothing.co.uk , Shoes Primark , Sunglasses Prada

Sunday, 16 March 2014

THE STORY OF THE BEAUTIFUL SUCCESS - MARY KAY ASH


During the time of my self-doubt My Wonderful Friend gave me a fantastic book with a very meaningful title "Nice Girls Don't Get The Corner Office" written by Lois P. Frankel. Not only it pointed out some key mistakes that most of us do in our adult life (which jeopardise our chances for success),  but it also introduced me to the name of one of the most iconic businesswoman of our times-Mary Kay Ash. I would like to take a moment and tell you the unique story of this visionary woman. She was born on the beginning of the 20th century and lived in the world ruled by men. Even as a very successful training director she was ignored in promotions and earning twice less than men in her position-doesn't it still sound familiar? But she had courage to say NO MORE inequality, and quit her position to start her own business at the age of 45. However risky-and some (men) would say stupid- it seemed, she invested her all savings and embraced the empowering “can-do” spirit in her remarkable company opening the doors of opportunities for women in the future. She inspired and still continues to inspire the generations of women, by showing that through the incredible dedication, determination and self-belief they can change their future. She truly wanted to make women’s lives more beautiful and empower them to achieve great things, and her multimillion dollar cosmetics business, which she built from scratch, is the proof, that her mission has been accomplished. Mary Kay has set an amazing example for the girls like us and proved that we can always bring our dreams to life.
I am not saying that you have to wait until you are 45 to start fighting for your dreams, but setting your goals might be a good start. Even if you feel you don't have what it takes, think how to create opportunities to get what you want. And if there is someone who doesn't believe in you...make sure you prove them WRONG!!!
W czasie mojego samo-zwątpienia Moja Wspaniała Przyjaciółka dała mi fantastyczną książkę o bardzo wymownym tytule " Grzeczne dziewczynki nie awansują" napisaną przez Lois P. Frankel . Nie tylko zwróciła ona uwagę na kilka kluczowych błędów, które większość z nas popełnia w dorosłym życiu (które niszczą nasze szanse na sukces ) , ale także przedstawiła mi nazwisko jednej z najbardziej znanych bizneswoman naszych czasów -Mary Kay Ash . Chciałabym poświęcić chwilę i powiedzieć wyjątkową historię tej wizjonerskiej kobiety. Urodziła się na początku 20 wieku i żyła w świecie rządzonym przez mężczyzn . Pomimo faktu że była  bardzo zdolnym dyrektorem szkoleniowym, ignorowano ją w promocjach i zarabiała dwa razy mniej niż mężczyźni w jej pozycji -czyż to nadal nie brzmi znajomo? Ale ona miała odwagę powiedzieć NIE dla nierówności i rzuciła swoją pozycję , aby rozpocząć własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat. Jakże ryzykowne , a niektórzy (mężczyźni ) powiedzieliby głupie wydawało się to , ona zainwestowała wszystkie oszczędności i tchneła motywującego " da się zrobić " ducha w jej niezwykłą firmę otwierając drzwi szans kobiet w przyszłości. Mary Kay zainspirowała pokolenia kobiet , pokazując , że dzięki niesamowitemu poświęcenia, determinacji i wierze w siebie można zmienić swoją przyszłość . Ona naprawdę chciała uczynić życie kobiet piękniejszym i umożliwić im osiągnięcie  wielkich rzeczy , a jej wielomilionowy  biznes  kosmetyczny świetnie prosperujący do dziś , który zbudowała od podstaw jest dowodem , że jej misja została zakończona sukcesem . Mary Kay stworzyła niesamowity przykład dla dziewczyn takich jak my i udowodniła, że zawsze możemy wprowadzić nasze marzenia w życie.Nie mówię, że macie czekać aż do 45 roku życia żeby zawalczyć  o swoje marzenia , ale ustanowienie swoich celów może być dobrym początkiem. Nawet jeśli czujesz, że nie masz tego co potrzeba ,pomyśl jak stworzyć możliwości , aby osiągnąć to, co chcesz . A jeśli jest ktoś, kto nie wierzy w Ciebie ... udowodnij im  że się mylą !

Friday, 14 March 2014

MULBERRY SAMPLE SALE HEAVEN


Who LOVES designer clothes, hands up! OK now who can't always afford them...yeap probably many, if not most of us. So you can only imagine how excited I was when I got an email from a friend with Mulberry Sample Sale invitation. The last thing I wanted to do was to seat at work and carry on what I was doing, and the only thought I had in mind was…how much I can spend without going bankrupt ;-) When I finally arrived to Music Rooms in Mayfair I felt like a child in the Disneyland-completely overwhelmed!
The selection of signature Mulberry bags (still on my shopping list), jackets and dresses usually prompts irrational behaviour, and it wasn't any different in my case. I have picked about hundred pieces and after trying them on…well everything fitted perfectly, so the choice was pretty tough. But finally after about two hours of browsing, I have found The One-my perfect Mulberry set. It is not only ideal for work; you can mix and match it to create the fabulous look for ANY occasion! That’s what I like to call a little fashion success-and all that without breaking the bank ;-) And guess what- after I shared the news with my girlfriends they raced there too and spent even more...a power of persuasion? No, it is just pure love for Mulberry! So what you would mix it with? Waiting for your ideas! Love, G x

Kto kocha markowe ubrania , ręce do góry ! OK, teraz , kto nie zawsze może sobie na nie pozwolić ... tak zapewne wiele, jeśli nie większość z nas . Więc możecie tylko sobie wyobrazić, jaka byłam podekscytowana , kiedy dostałam e-mail od znajomego z zaproszeniem na Mulberry Sample Sale  . Ostatnią rzeczą, jaką chciałam zrobić, to siedzieć w pracy i wykonywać to, co robiłam , i jedyne co miałam na myśli to ... ile mogę wydać bez bankructwa ;-) Kiedy w końcu dotarliśmy do Music Rooms w Mayfair czułam się jak dziecko w Disneyland - całkowicie oczarowana !
Ogromny wybór torebek Mulberry ( na mojej  liście zakupów) , kurtek i sukienek zazwyczaj powoduje irracjonalne zachowanie , i nie było inaczej w moim przypadku . Wybrałam około stu sztuk i po ich przymierzeniu ... no cóż wszystko doskonale pasowało , więc wybór był dość trudny . Ale w końcu po około dwóch godzinach przeglądania , znalazłam Ten Jedyny- Mój idealny zestaw Mulberry . Jest nie tylko idealny do pracy , ale można mieszać i dopasowywać go do stworzenia wspaniałego looku na każdą okazję ! To jest to, co lubię nazywać małym sukcesem modowym-i to wszystko, bez rozbijania banku ;-) I wiecie co, po tym, jak podziełam się wiadomością z moich koleżankami, pognały  się tam też i wydały jeszcze więcej ... siła perswazji? Nie, to jest po prostu czysta miłość do Mulberry!A z czym wy byscie zestawiły te ciuszki ? Czekam na wasze pomysły ! Love , G x

  
Blouse and Skirt both Mulberry Shoes New Look Orange Nail Varnish OPI

Sunday, 9 March 2014

SPRING IS HERE!!!Spring is officially here! Today was the first long-awaited really warm sunny day and probably three quarters of Londoners rushed to the local parks to enjoy the sunshine-including me of course! After long months-way too many-of wearing warm boots and winter jackets under the greyish moody sky I could finally switch to more joyful outfits. I know…chilling in the park doesn't require much of dressing up, but I feel that a jacket adds a touch of simple elegance to any set. And let’s be honest girls-we do like to look the best we can. Vivid hues always brighten my mood, and since this season is all about colour, it is going to be a very happy spring! So make sure you add a touch of colour to your spring wardrobe-even if it is an orange nail varnish. I love spring!

Wiosna jest oficjalnie tutaj! Dziś po raz pierwszy był długo oczekiwany bardzo ciepły słoneczny dzień i prawdopodobnie trzy czwarte londyńczyków rzuciło się do parków, aby cieszyć się słońcem-w tym ja oczywiście! Po długich miesiącach - zbyt wielu-noszenia ciepłych butów i zimowych kurtek pod szarawym humorzastym niebem mogę wreszcie przerzucić się na bardziej radosne ciuchy. Wiem ... wypoczynek w parku nie wymaga zbyt wiele strojenia się, ale czuję, że marynarka dodaje odrobinę prostej elegancji do każdego zestawu. I bądźmy szczere dziewczyny-lubimy wyglądać najlepiej jak potrafimy. Żywe barwy zawsze wprawiają mnie w bardzo dobry nastrój, a biorąc pod uwagę że trendem tego sezonu  jest kolor, to będzie bardzo szczęśliwa wiosna! Więc pamiętaj żeby  dodać odrobinę koloru do wiosennej garderoby-nawet jeśli jest to pomarańczowy lakier do paznokci. Kocham wiosnę!

 

 

 


Jacket Vintage Nick & Co, Top Ted Baker, Trousers River Island, Shoes Clarks, Orange Nail Varnish OPI