HOME

Sunday, 16 March 2014

THE STORY OF THE BEAUTIFUL SUCCESS - MARY KAY ASH


During the time of my self-doubt My Wonderful Friend gave me a fantastic book with a very meaningful title "Nice Girls Don't Get The Corner Office" written by Lois P. Frankel. Not only it pointed out some key mistakes that most of us do in our adult life (which jeopardise our chances for success),  but it also introduced me to the name of one of the most iconic businesswoman of our times-Mary Kay Ash. I would like to take a moment and tell you the unique story of this visionary woman. She was born on the beginning of the 20th century and lived in the world ruled by men. Even as a very successful training director she was ignored in promotions and earning twice less than men in her position-doesn't it still sound familiar? But she had courage to say NO MORE inequality, and quit her position to start her own business at the age of 45. However risky-and some (men) would say stupid- it seemed, she invested her all savings and embraced the empowering “can-do” spirit in her remarkable company opening the doors of opportunities for women in the future. She inspired and still continues to inspire the generations of women, by showing that through the incredible dedication, determination and self-belief they can change their future. She truly wanted to make women’s lives more beautiful and empower them to achieve great things, and her multimillion dollar cosmetics business, which she built from scratch, is the proof, that her mission has been accomplished. Mary Kay has set an amazing example for the girls like us and proved that we can always bring our dreams to life.
I am not saying that you have to wait until you are 45 to start fighting for your dreams, but setting your goals might be a good start. Even if you feel you don't have what it takes, think how to create opportunities to get what you want. And if there is someone who doesn't believe in you...make sure you prove them WRONG!!!
W czasie mojego samo-zwątpienia Moja Wspaniała Przyjaciółka dała mi fantastyczną książkę o bardzo wymownym tytule " Grzeczne dziewczynki nie awansują" napisaną przez Lois P. Frankel . Nie tylko zwróciła ona uwagę na kilka kluczowych błędów, które większość z nas popełnia w dorosłym życiu (które niszczą nasze szanse na sukces ) , ale także przedstawiła mi nazwisko jednej z najbardziej znanych bizneswoman naszych czasów -Mary Kay Ash . Chciałabym poświęcić chwilę i powiedzieć wyjątkową historię tej wizjonerskiej kobiety. Urodziła się na początku 20 wieku i żyła w świecie rządzonym przez mężczyzn . Pomimo faktu że była  bardzo zdolnym dyrektorem szkoleniowym, ignorowano ją w promocjach i zarabiała dwa razy mniej niż mężczyźni w jej pozycji -czyż to nadal nie brzmi znajomo? Ale ona miała odwagę powiedzieć NIE dla nierówności i rzuciła swoją pozycję , aby rozpocząć własną działalność gospodarczą w wieku 45 lat. Jakże ryzykowne , a niektórzy (mężczyźni ) powiedzieliby głupie wydawało się to , ona zainwestowała wszystkie oszczędności i tchneła motywującego " da się zrobić " ducha w jej niezwykłą firmę otwierając drzwi szans kobiet w przyszłości. Mary Kay zainspirowała pokolenia kobiet , pokazując , że dzięki niesamowitemu poświęcenia, determinacji i wierze w siebie można zmienić swoją przyszłość . Ona naprawdę chciała uczynić życie kobiet piękniejszym i umożliwić im osiągnięcie  wielkich rzeczy , a jej wielomilionowy  biznes  kosmetyczny świetnie prosperujący do dziś , który zbudowała od podstaw jest dowodem , że jej misja została zakończona sukcesem . Mary Kay stworzyła niesamowity przykład dla dziewczyn takich jak my i udowodniła, że zawsze możemy wprowadzić nasze marzenia w życie.Nie mówię, że macie czekać aż do 45 roku życia żeby zawalczyć  o swoje marzenia , ale ustanowienie swoich celów może być dobrym początkiem. Nawet jeśli czujesz, że nie masz tego co potrzeba ,pomyśl jak stworzyć możliwości , aby osiągnąć to, co chcesz . A jeśli jest ktoś, kto nie wierzy w Ciebie ... udowodnij im  że się mylą !

No comments:

Post a Comment